San Chi
natuurlijk leven

Contactformulier

 

Of


06-37337080

(indien u terug gebeld wilt worden aub ook uw telefoonnummer vermelden) 


UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

·        zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

·        er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

          handelen ihkv de wet Wkkgz

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).